اسدالله بادامچیان از فعالین سیاسی است، دبیرکل حزب موتلفه اسلامی بوده و سابقه دبیر اجرائی، رئیس مرکز امور سیاسی، مدیر مسئولی هفته نامه شما در این حزب را دارد. اول دی ماه سال 1320 اسدالله...

ادامه مطلب ...