به گزارش معاونت تبلیغات و روابط عمومی،امیرعبداللهیان گفت: امنیت منطقه‌ای امری اساسی برای همگان و ضرورت اساسی برای آینده امن‌تر خواهد بود و البته ایران هرگز امنیت را مترادف با نظامی گری...

ادامه مطلب ...