خزعلی گفت: در ۲۱ استان و در قالب کسب‌وکار پایدار خانواده‌ محور برای بیش از ۳ هزار زن سرپرست خانوار اشتغال ایجادشده است. انسیه خزعلی، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به...

ادامه مطلب ...