رژیم صهیونیستی که همواره از تنش بین کشورهای منطقه به عنوان فضای تنفسی خروج از انزوا و تقویت عادی‌سازی روابط با کشورهای عربی استفاده می‌کند اکنون که اتمسفر تحولات منطقه به ویژه در موضوع...

ادامه مطلب ...