به گزارش معاونت تبلیغات و روابط عمومی،،نشست تسریع در روند پیگیری حقابه هیرمند چهارشنبه شب با حضور حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه و ساعتی پس از ورود وی به چابهار برگزار شد. در نشست تسریع...

ادامه مطلب ...