به گزارش معاونت تبلیغات وروابط عمومی،،دبیر و شورای معاونین حزب موتلفه اسلامی استان وجمعی از اقشار مختلف با حضرت آیت الله آل هاشم دیدار کردند. حضرت آیت الله آل هاشم نماینده ولی فقیه در استان...

ادامه مطلب ...